POLMAN S.A. jest dyplomowaną firmą, spełniającą najwyższe europejskie standardy, 

o czym świadczy nadanie jej przez międzynarodową firmę

BSI Group Polska Sp. z o.o. certyfikatów:

 

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

 

 


Z dniem 1 września 2013 roku POLMAN S.A. wstąpiła w poczet członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Śniadeckich.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. W sferze działalności Izby znajduje się m.in. restrukturyzacja i rozwój branży chemicznej, działanie na rzecz ochrony środowiska, wspólpraca z zagranicznymi instytuacjami z branży chemicznej, jak również działania promocyjno-informacyjne, mające na celu przekazywanie informacji o polskim przemyśle chemicznym, produktach i producentach.


POLMAN S.A. jest członkiem The WaterJet Technology Association (WJTA) and Industrial & Municipal Cleaning Association (IMCA)WJTA-IMCA ma międzynarodowy zasięg, zrzesza korporacje, producentów, dystrybutorów, naukowców, organy nadzoru oraz firmy z całego świata, które działają w branży ciśnieniowego czyszczenia urządzeń przemysłowych.

Do najważniejszych celów WJTA-IMCA należą:

  • poprawa komunikacji w przemyśle;
  • ułatwienie współpracy pomiędzy rządem, przemysłem, uczelniami i instytucjjami badawczymi;
  • wspieranie krajowych i zagranicznych firm w handlu maszynami do cięcia strumieniem wody i produktami czyszczącymi oraz usługami wykonywanymi za pomocą urządzeń próżniowych;
  • rozwój nauki cięcia materiałów przemysłowych i geologicznych, a także czyszczenia przemysłowego i odkurzania.