POLMAN S.A. kompleksowo zajmuje się przedsięwzięciami w zakresie czyszczenia przemysłowego  z wykorzystaniem zaawansowanych technologii (hydrodynamika) wraz z pracami wspierającymi, dotyczącymi utrzymania sprawności przemysłowych instalacji technologicznych, bieżących i okresowych konserwacji instalacji oraz wszelkich, pozostałych prac remontowo-naprawczych.
Spółka realizuje zlecenia przedsiębiorstw z branży petrochemicznej, chemicznej, elektrociepłowniczej, spożywczej i papierniczej.
 

 

Naszymi klientami są m.in.:

 

 • PKN ORLEN S.A.

 • Grupa LOTOS S.A.

 • PGE S.A.

 • ENEA S.A.

 • KGHM S.A.

 • POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

 • INTERNATIONAL PAPER Polska Sp. z o.o.

 • StoraEnso Poland S.A.

 • Grupa Azoty S.A.

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 • i inni.

 

Obecnie głównym obszarem działalności spółki są szeroko rozumiane usługi dla przemysłu:

- czyszczenie wysokociśnieniowe powierzchni i instalacji przemysłowych (hydrodynamika),

- czyszczenie niskociśnieniowe instalacji przemysłowych (pigging),

- chemiczne czyszczenie i trawienie  instalacji przemysłowych,

- odkurzanie i odpylanie obiektów przemysłowych (także w  strefach zagrożonych wybuchem),

- podciśnieniowy załadunek, transport i rozładunek wszelkich materiałów: sypkich, półpłynnych i płynnych,

- czyszczenie i płukanie układów olejowych wraz z wymianą oleju,

- hydrodynamiczne czyszczenie podgrzewaczy powietrza i spalin,

- obsługa reaktorów katalitycznych, absorberów i bioreaktorów,

- bezwykopowe naprawy rurociągów przemysłowych do 10 Bar,

- inspekcja i diagnostyka instalacji przemysłowych ( TV i badania wiroprądowe),

- kompleksowe remonty oraz  serwis chłodni kominowych,

- prace remontowe,  naprawcze i konserwacyjne  instalacji przemysłowych z branży mechanicznej,

- odbiór i utylizacja wytworzonych odpadów.

 

Zapraszamy do zapoznania się ofertą usług Serwisu Przemysłowego!