NOWE TECHNOLOGIE IT


Z początkiem roku 2016 POLMAN S.A.  rozpoczął działalność w nowym obszarze - branży nowoczesnych technologii informatycznych.

W ramach dywersyfikacji działalności, na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, potwierdzone pozytywną oceną instytucji finansującej otrzymaną po okresie trwałości), podjęliśmy działania zmierzające do rozwoju działu nowoczesnych technologii IT.

Głównym kierunkiem rozwoju jest tworzenie funkcjonalnych usług świadczonych w modelu SaaS (Software as a Service).

Dla właściwej identyfikacji i wyodrębnienia projektów związanych z technologiami IT w ramach POLMAN S.A. stworzyliśmy nowy dział pod nazwą "DELIVER  dostarczamy możliwości"

W ramach rozwoju działu oferujemy:

  • aplikacje funkcjonalne
  • usługi IT
  • rozwiązania informatyczne

 

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ >>