AktualnyOdpis.pl - pobieraj zawsze aktualny odpis z KRS


Jedyna na rynku polskim aplikacja, dzięki której w prosty i intuicyjny sposób można pobrać aktualny odpis dowolnego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wypis przedsiębiorcy wpisanego w bazie Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej. Dokument jest generowany w czasie rzeczywistym z bazy Centralnej Informacji KRS przy Ministerstwie Sprawiedliwości lub odpowiednio bazy CEIDG i w formie pliku PDF dostarczony do skrzynki poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.

Funkcjonalności dostępne w aplikacji AktualnyOdpis.pl obejmują:

  • wyszukiwarka wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce KRS+CEIDG

Jedno okno wyszukiwarki przeszuka bazę po wprowadzeniu nazwy lub jej części, nr KRS lub NIP lub REGON. Wystarczy część nazwy lub kombinacja znanych danych

  • pobieranie urzędowego odpisu aktualnego z KRS oraz wypisu przedsiębiorcy z CEIDG

Dokument generowany w czasie rzeczywistym z bazy Ministerstwa Sprawiedliwości (KRS) lub z bazy Ministerstwa Rozwoju (CEIDG)

  • monitorowanie zmiany danych wpisanych w Centralnej Informacji KRS

Możliwość automatycznego monitorowania zmian zgłoszonych do Sądu, wpisanych do Centralnej Informacji KRS i opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Niezwłocznie po publikacji informacji w MSIG Użytkownik otrzymuje powiadomienie mail z informacją o zmianach i ich zakresie.

  • weryfikacja zaległości lub wierzytelności podmiotów wpisanych do KRS

Jeżeli na dowolnym podmiocie wpisanym do KRS ciążą zaległości z Urzędu Skarbowego, ZUS, Celne lub prowadzona jest egzekucja Komornicza, a stosowne informacje zostały przez wierzycieli zgłoszone do Sądu i wpisane w Centralnej Informacji KRS to AktualnyOdpis.pl dokona weryfikacji w czasie rzeczywistym. W przypadku zaległości podmiotu Użytkownik otrzyma informację e-mail ze szczegółowym spisem zadłużenia lub wierzytelności.

  • możliwość  otrzymywania pliku aktualizacji informacji o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w dniu bieżącym.

Jeżeli potrzebujesz informacji bieżącej o podmiotach rozpoczynających działalność gospodarczą otrzymasz ją tylko w AktualnyOdpis.pl

System codziennie generuje plik z danymi podmiotów zarejestrowanych w dniu bieżącym. UWAGA! Informacje o podmiotach wpisanych do Centralnej Informacji KRS otrzymasz w dniu dodania do bazy KRS – przed publikacją Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 


Pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów papierowych wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.
Aktualny odpis KRS jest bezpłatnie generowany z bazy Centralnej Informacji KRS i oferowany w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.


Wyjątkowa wyszukiwarka podmiotów
Dzięki zastosowanej technologii na aktualnyodpis.pl odnajdziesz każdy podmiot, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi został wpisany do bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez publikację danych.

Wystarczy znać podstawowe dane podmiotu aby skutecznie odnaleźć poszukiwane informacje.
Dla zwiększenia trafności wyszukiwanych informacji wprowadź nazwę podmiotu i np. ulicę siedziby lub miasto siedziby.

Kiedy system zwróci wyniki zawierające dane poszukiwanego podmiotu wystarczy kliknąć "Pobierz odpis KRS", wprowadzić adres e-mail, na który ma zostać wysłany dokument i zatwierdzić żądanie. W ciągu kilkunastu sekund w skrzynce poczty elektronicznej znajdzie się aktualny odpis KRS w formacie PDF.

Pobierz odpis już TERAZ!

Wyszukaj podmiot w bazie

Odnalezienie podmiotu w bazie informacji KRS jeszcze nigdy nie było tak proste! W polu wyszukiwarki wystarczy wprowadzić nazwę lub nr KRS wyszukiwanego podmiotu. Wyszukiwarka nie wymaga określenia rodzaju rejestru (rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń). Jeśli znany jest adres siedziby szukanego podmiotu należy wprowadzić go wraz z nazwą w polu wyszukiwarki. W ten sposób znacząco zwiększy się trafność wyniku wyszukiwania.

Wygeneruj aktualny odpis KRS

Kiedy system zwrócił dane poszukiwanego podmiotu należy kliknąć "Pobierz odpis KRS z Ministerstwa Sprawiedliwości". System zainicjuje proces generowania dokumentu z bazy Centralnej Informacji KRS. Jeżeli potrzebny jest odpis pełny lub aktualny opatrzony pieczęciami i podpisem pracownika Sądu należy skorzystać z modułu zamówienia klikając "Zamów odpis KRS z pieczęciami Sądu". Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od zaksięgowania elektronicznej płatności.

Wyślij odpis na adres e-mail

Aby otrzymać aktualny odpis z bazy Centralnej Informacji KRS w formacie PDF należy wprowadzić adres e-mail, na który zostanie wysłany zamówiony dokument. Wprowadzony adres służy do dostarczenia przesyłki drogą elektroniczną. Po wprowadzeniu adresu e-mail zostanie BEZPŁATNIE wysłany zamówiony dokument.

Pobieraj bezpłatny aktualny odpis KRS