EMISJE AKCJI

Seria A

imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1)
15 000 000 akcji

Seria B

zwykłe na okaziciela
5 000 000 akcji

Seria C

zwykłe na okaziciela
2 000 000 akcji

Seria D

zwykłe na okaziciela
3 400 000 akcji

Seria E

zwykłe na okaziciela
7 600 250 akcji