Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2018


Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2018 raporty okresowe za rok obrotowy 2017/2018 będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:


raport roczny za 2017       -  14 marca 2018 - OPUBLIKOWANY


raport za I kwartał 2018    -  07 maja 2018  - OPUBLIKOWANY


raport za II kwartał 2018   -  06 sierpnia 2018 - OPUBLIKOWANY


raport za III kwartał 2018  -  05 listopada 2018


 W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2017 w dniu 14 marca 2018r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2017.


Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku został podany do publicznej wiadomości  Raportem bieżącym EBI nr 1/2018 dnia 2018-01-23, 10:26