Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2019


Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2019 raporty okresowe za rok obrotowy 2018/2019 będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:


15 marca 2019 - raport roczny za 2018


raport za I kwartał 2019 - 06 maja 2019


raport za II kwartał 2019 - 05 sierpnia 2019


raport za III kwartał 2019 - 04 listopada 2019


  W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2018 w dniu 15 marca 2019r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2018.


Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku został podany do publicznej wiadomości  Raportem bieżącym EBI nr 1/2019  dnia  2019-01-16, 10:35