Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2020


Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2020 raporty okresowe za rok obrotowy 2019 będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:


19 marca 2020 - raport roczny za 2019


raport za I kwartał 2020 - 13 maja 2020


raport za II kwartał 2020 - 13 sierpnia 2020


raport za III kwartał 2020 - 13 listopada 2020


  W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2019 w dniu 19 marca 2020r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2019.


Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku został podany do publicznej wiadomości   Raportem bieżącym EBI nr 1/2020  dnia  2020-01-27, 08:12