Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2017


Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2017 raporty okresowe za rok obrotowy 2016/2017 będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:


raport za IV kwartał 2016  06 lutego 2017  - OPUBLIKOWANO EBI nr 3/2017; 2017-02-06, 23:31


raport za I kwartał 2017    -  08 maja 2017 - OPUBLIKOWANO EBI nr 6/2017; 2017-05-08, 22:22


raport za II kwartał 2017   -  07 sierpnia 2017 - OPUBLIKOWANO EBI nr 7/2017; 2017-08-07, 22:23


raport za III kwartał 2017  -  06 listopada 2017 - OPUBLIKOWANO EBI nr 8/2017; 2017-11-06, 05:26


raport roczny za 2016       -  20 marca 2017  - OPUBLIKOWANO EBI nr 4/2017; 2017-03-20, 15:13


Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku został podany do publicznej wiadomości  Raportem bieżącym EBI nr 2/2017 dnia 2017-01-05, 10:58