WŁADZE SPÓŁKI


ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd POLMAN S.A. składa się obecnie z dwóch osób:
 

Mariusz Nowak
Prezes Zarządu

W latach 1987-1994 prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 1991 został współwłaścicielem POLMAN S.A. W latach 2001-2007 był Prezesem Zarządu POLMAN S.A., a następnie od 2007 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W marcu 2009 roku Rada Nadzorcza ponownie powołała Pana Mariusza Nowaka na funkcję Prezesa Zarządu.

 

 


Piotr Krawczyk
Wiceprezes Zarządu

 

Od 1984 prowadził własną działalność gospodarczą. Z firmą POLMAN  związany jest od 1991 r., gdzie pierwotnie pełnił funkcję pełnomocnika Spółki. Od 1994 roku jest współwłaścicielem POLMAN, a od 2001 roku nieprzerwanie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 


RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się obecnie z pięciu osób: 

 

Jan Krynicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Olaf Krynicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Magister Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Specjalizacja - Marketing Mediów i PR;

Kariera zawodowa:
2008 –           Marketing Manager Eastern Europe e Epson Europe B.V.
2006 – 2008  dział marketingu w Epson Deutschland Gmbh oddział w Polsce
2002 – 2006  Manager w agencji MMD Public Relations Poland

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Olafa Krynickiego, istnieją następujące powiązania rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Jan Krynicki jest bratem Pana Olafa Krynickiego.
Pan Olaf Krynicki nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.


Lidia Krawczyk
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: techniczne;

Kariera zawodowa:
1955 – 1958   Ministerstwo Sprawiedliwości
1958 – 1990  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi
1991 – 1994  Sąd Wojewódzki w Warszawiwe

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Lidię Krawczyk, istnieją następujące powiązania rodzinne pomiędzy nią, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta: Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Piotr Krawczyk jest synem Pani Lidii Krawczyk.

Pani Lidia Krawczyk nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.


Teofil Nowak
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe; Międzynarodowy Instytut Administracji Publicznej – staż w Paryżu.

Kariera zawodowa:
1953 – 1957 Ministerstwo Oświaty;
1957 – 1966 Wydział Oświaty WRN w Warszawie
1966 – 1967 Inspektorat Oświaty Warszawa-Mokotów
1967 – 1976 Kuratorium Oświaty w Warszawie
1976 – 1980 Departament Kadr i Spraw Socjalnych w Ministerstwie Oświaty i Wychowania
1980 – 1993 Wydział Ekonomiczno-Prawny w zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa
Polskiego
1993 – 2001 Biuro Poselskie Posła Jana Zaciery

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Teofila Nowaka, istnieją następujące powiązania rodzinne
pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta: Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Mariusz Nowak jest synem Pana Teofila Nowaka.Pan Teofil Nowak nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.


Zbigniew Dobrowolski
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Chemik;  Ekonomista;

Kariera zawodowa: 1994 – do dzisiaj
własna działalność gospodarcza – właściciel firmy LUXTON-BIS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Pana Zbigniewa Dobrowolskiego, nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta.
Pan Zbigniew Dobrowolski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.