DOKUMENTY KORPORACYJNE


 

Statut Spółki pobierz
Regulamin WZA pobierz
Regulamin RN pobierz
Regulamin Zarządu pobierz
Załącznik do Regulaminu Zarządu pobierz

 

 

 

Aktualny odpis KRS                         POBIERZ


 


Memorandum Informacyjne           pobierz

 

Aneks nr 1                                       pobierz

 

Aneks nr 2                                       pobierz

 

Aneks nr 3                                       pobierz

 

Aneks nr 4                                       pobierz

 

Aneks nr 5                                       pobierz

 

Przydział akcji POLMAN S.A.          pobierz