PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów