Adres siedziby Spółki i do korespondencji:

POLMAN S.A.
ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa

NIP 118-00-31-958
REGON 012110950
KRS 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

telefon/fax:
+48 22 720 02 77 
+48 22 868 40 13

SEKRETARIAT:

Sekretariat - Aneta Kokot

tel./fax. +48 22 720 02 77               sekretariat@polman.pl
 

SERWIS PRZEMYSŁOWY:

 

Dyrektor Serwisu Przemysłowego  -  Dariusz  Karaś
kom. +48 601 884 540, fax. +48 22 720 02 77

dkaras@polman.pl

Dyrektor Serwisu Chłodni  -  Damian  Zachłod 
kom. +48 667 960 734, fax. +48 22 720 02 77

dz@polman.pl

Koordynator Projektów Zagranicznych  -  Dagmara  Piotrowska  
kom. +48 722 222 183, fax. +48 22 720 02 77

dp@polman.pl
Koordynator Projektów Krajowych  -  Alicja  Pezda  
kom. +48 609 709 747, fax. +48 22 720 02 77
ap@polman.pl

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMAN S.A.
ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
NIP 118-00-31-958
REGON 012110950
KRS 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@polman.pl