POLMAN S.A. w segmencie NC Focus po weryfikacji GPW


W dniu 28 grudnia 2016r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wydała Komunikat w sprawie okresowej weryfikacji akcji Emitentów i kwalifikacji do segmentów rynku NewConnect według kryteriów obowiązujących od czerwca 2016r.

POLMAN S.A.  znalazł się wśród 87 spośród 405 notowanych Spółek spełniających kryteria kwalifikujące nas do segmentu NC Focus.

Przypomnijmy, że nowa segmentacja obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect i obowiązuje na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.)
Nowy podział ma na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.
Nowa segmentacja obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect kwalifikując je do jednego z segmentów:
1. Segment NC Focus
2. Segment NC Base
3. Segment NC Alert

Więcej szczegółów na temat segmentacji znajdziesz tu: http://www.newconnect.pl/?page=segmenty_rynku_newconnect
 

Wstecz