ABS Investment S.A. przekroczył próg 5% w liczbie głosów na WZA POLMAN.


Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki POLMAN S.A. ABS Investment S.A. posiada obecnie 2.450.000 szt. akcji naszej Spółki, które stanowią 7,42% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Wejście funduszu do akcjonariatu Polman S.A. jest związane z bardzo dobrą oceną dotychczasowych osiągnięć naszej Spółki, jej wyników finansowych oraz perspektyw dalszego rozwoju.

ABS Investment S.A. realizuje wspólnie z POLMAN S.A. projekt Grupa Investoria, która zajmuje się prowadzeniem i rozwijaniem systemów oraz serwisów internetowych przeznaczonych dla inwestorów i spółek publicznych, m.in. AlertSerwis.pl, RaportySpolek.pl oraz NewConnector.pl. Obie Spółki planują realizację kolejnych projektów w obszarze innowacyjnych technologii informatycznych.

"Pojawienie się nowego, znaczącego Akcjonariusza jest naturalną konsekwencją aktywności POLMAN S.A. w obszarze działań zmierzających do rozwoju firmy i dywersyfikacji prowadzonej działalności. Dla nas jest to również potwierdzenie zainteresowania naszą Spółką w kontekście dynamicznego rozwoju Działu Nowoczesnych technologii IT oraz atrakcyjności portfolio produktów, w tym także projektu Grupy Investoria, w który jesteśmy zaangażowani wspólnie z nowym inwestorem. ABS  Investment S.A. z opinią solidnego partnera i inwestora finansowego jest również gwarantem rzetelnej realizacji zamierzonych celów rozwojowych. Dzięki współpracy z ABS Investment S.A. możliwe będzie zwiększenie wiarygodności rozwijanych i realizowanych aktualnie projektów przez dostęp do nowych inwestorów." - komentuje Mariusz Nowak, Prezes Zarządu Polman S.A.

"Decyzja o pojawieniu się w akcjonariacie Polman S.A. wynikała z kilku powodów. Po pierwsze, podoba mi się model biznesowy tej spółki i dobrze oceniam sposób jej zarządzania. Po drugie, w mojej ocenie spółka jest niedowartościowana i mało zauważana przez rynek, zwłaszcza w kontekście jej dojrzałości biznesowej. Po trzecie, dostrzegam spory potencjał wzrostu jej wartości w perspektywie 2-3 lat. Nie bez znaczenia był również fakt, że ABS Investment S.A. wspólnie z Polman S.A. uczestniczy w projekcie Investoria, który oprócz aspektu finansowego ma również charakter promocyjny polskiego rynku kapitałowego." - dodaje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. to Spółka notowana na rynku NewConnect oraz Catalyst, która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Specjalizuje się ona w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

POLMAN S.A. jest podmiotem notowanym na rynku Newconnect i zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług dla przemysłu oraz prowadzeniem nowych projektów z obszaru nowoczesnych technologii IT. Głównym celem Spółki jest utrzymanie i systematyczne umacnianie pozycji lidera na rynku usług serwisu przemysłowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wstecz