POLMAN S.A. po weryfikacji GPW nadal w segmencie NC Focus


W dniu 27 marca 2019r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wydała Komunikat w sprawie okresowej weryfikacji akcji Emitentów i kwalifikacji do segmentów rynku NewConnect według kryteriów obowiązujących od czerwca 2016r.

POLMAN S.A.  znalazł się wśród 78 spośród 384 notowanych Spółek spełniających kryteria kwalifikujące nas do segmentu NC Focus.

Przypomnijmy, że nowa segmentacja obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect i obowiązuje na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.)
Nowy podział ma na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.
Nowa segmentacja obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect kwalifikując je do jednego z segmentów:
1. Segment NC Focus
2. Segment NC Base
3. Segment NC Alert 

Treść Komunikatu GPW - TUTAJ

Więcej szczegółów na temat segmentacji znajdziesz tu: https://newconnect.pl/segmenty-rynku

Wstecz