STRATEGIA FIRMY


Nadrzędnym celem POLMAN S.A. jest ugruntowanie i systematyczne umacnianie pozycji lidera na rynku usług serwisu przemysłowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Plany strategiczne obejmują aktywność firmy, która zapewnia naszej Spółce systematyczny wzrost sprzedaży i udziału w rynku, a w efekcie poprawę wskaźników finansowych w przedsiębiorstwie.

POLMAN S.A. koncentruje się głównie na:
    - wzroście efektywności, poprzez optymalizację procesów biznesowych,
    - usprawnieniach procesów zarządzania pionami produktowymi,
    - poprawie komunikacji z Klientami wpływającej na jakość i standard obsługi,
    - pozyskiwaniu nowych rynków,
    - dalszej ekspansji na strategicznych rynkach eksportowych,
    - rozwoju sprzedaży usług w wybranych segmentach gospodarki.
 
Strategia POLMAN S.A. zakłada kontynuację funkcjonowania według autorskiego modelu biznesowego.

 

Contact_icon
Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

ul. Na Skraju 68
02-197 Warszawa

+48 22 720 02 77
+48 22 868 40 13