Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz chcą promować polską gospodarkę na rynkach zagranicznych.             

             

OGÓLNY OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie i wdrozenie profecjonalnego planu eksportu Spółki POLMAN S.A., który umozliwi sprzedaz naszych usług na rynkach międzynarodowych, co jest bezpośrednim celem Działania 6.1. W celu wprowadzenia usług na rynki zagraniczne, jak również pozyskania partnerów handlowych i odbiorców Spółka planuje przeprowadzenie kampanii marketingowych promujących markę i działalność firmy. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie mozliwość rozwoju eksportu Spółki POLMAN S.A. (nawiązanie kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami usług, zwiększenie rozpoznawalności marki POLMAN S.A. na rynku globalnym).

Więcej informacji o projekcie pod nr tel.: 22 720 02 77, bądź adresem mailowym: sekretariat@polman.pl

 

Contact_icon
Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas!

ul. Na Skraju 68
02-197 Warszawa

+48 22 720 02 77
+48 22 868 40 13