CZYSZCZENIE CHEMICZNE

Dział czyszczenia chemicznego oferuje:

Firma oferuje również sprzedaż preparatów do chemicznego usuwania kamienia kotłowego, wodnego, produktów korozji, produktów ropopochodnych, naftowych i innych osadów.

Usługi czyszczenia chemicznego wykonujemy z zastosowaniem najnowszych technologii. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym profesjonalną ocenę składu chemicznego struktury osadu, co pozwala na racjonalne przeprowadzenie procesu chemicznego oczyszczania.

OFERUJEMY również CZYSZCZENIE CHEMICZNE, TRAWIENIE, PŁUKANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ:

Czyszczenie chemiczne możemy zastosować w urządzeniach i instalacjach wykonanych z:

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”