CZYSZCZENIE OBROTOWYCH PODGRZEWACZY SPALIN I POWIETRZA

Hydrodynamiczne czyszczenie wypełnień obrotowych podgrzewaczy w technologii POLMAN polega na wysokociśnieniowym „przestrzeleniu” strugą wody wewnętrznych przestrzeni pomiędzy pakietami blach z dołu i od góry.

W technologii POLMAN stosujemy specjalistyczny zespół dyszowy dobierany indywidualnie do czyszczonych wypełnień. 

Korzyści wynikające z czyszczenia obrotowych podgrzewaczy powietrza/spalin w naszej technologii:

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”