Blog

Harmonogram publikacji raportów okresowych POLMAN SA w 2016 roku.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 1/2016
Data: 2016-01-08 09:54:55
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych POLMAN SA w 2016 roku.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2016 raporty okresowe za rok obrotowy 2015/2016 będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raporty kwartalne:

12 lutego 2016 – raport za IV kwartał 2015

13 maja 2016 – raport za I kwartał 2016

12 sierpnia 2016 – raport za II kwartał 2016

11 listopada 2016 – raport za III kwartał 2016

Raport roczny:

18 marca 2016 – raport roczny za 2015

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”