Blog

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 2/2017
Data: 2017-01-05 10:57:52
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2017 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raporty kwartalne:

06 lutego 2017 – raport za IV kwartał 2016

08 maja 2017 – raport za I kwartał 2017

07 sierpnia 2017 – raport za II kwartał 2017

06 listopada 2017 – raport za III kwartał 2017

Raport roczny:

20 marca 2017 – raport roczny za 2016

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”