Blog

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 1/2018
Data: 2018-01-23 10:25:35
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2018 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raport roczny:

14 marca 2018 – raport roczny za 2017

Raporty kwartalne:

07 maja 2018 – raport za I kwartał 2018

06 sierpnia 2018 – raport za II kwartał 2018

05 listopada 2018 – raport za III kwartał 2018

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2017 w dniu 14 marca 2018r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2017.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”