Blog

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 1/2020
Data: 2020-01-27 08:11:59
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2020 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raport roczny

19 marca 2020 – raport roczny za 2019

Raporty kwartalne

raport za I kwartał 2020 – 13 maja 2020

raport za II kwartał 2020 – 13 sierpnia 2020

raport za III kwartał 2020 – 13 listopada 2020

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2019 w dniu 19 marca 2020r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni – IV kwartał roku obrotowego 2019.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”