Blog

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 1/2021
Data: 2021-01-29 06:59:58
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2021 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raport roczny

19 marca 2021 – raport roczny za 2020

Raporty kwartalne

raport za I kwartał 2021 – 12 maja 2021

raport za II kwartał 2021 – 12 sierpnia 2021

raport za III kwartał 2021 – 12 listopada 2021

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2020 w dniu 19 marca 2021r.. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni – IV kwartał roku obrotowego 2020.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”