Blog

Korekta raportu nr 6/2017 – Umowa znacząca – serwis przemysłowy.

Korekta raportu nr 6/2017 – Umowa znacząca – serwis przemysłowy.

Publikacja:

2017-04-04 13:13

Raport bieżący nr           7 / 2017

Data sporządzenia:        2017-04-04

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W wyniku omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 6/2017 nie podano kwoty oraz terminu realizacji zlecenia.

Pełna treść raportu brzmi:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04 kwietnia 2016 roku podpisał aneks do umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2016 roku (komunikat dotyczący umowy głównej: EBI nr 7/2016 2016-04-22, 10:37), rozszerzający zakres prac czyszczenia instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwie na terenie Polski.

Termin realizacji zlecenia: lipiec 2017r.

Wartość aneksu do umowy 250.000 PLN netto