Blog

Nabycie akcji POLMAN S.A. przez Prezesa Zarządu.

Nabycie akcji POLMAN S.A. przez Prezesa Zarządu.

Publikacja:

2016-01-14 13:20

Raport bieżący nr 1/2016

Data sporządzenia: 2016-01-14

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd POLMAN S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Mariusza Nowaka – Prezesa Zarządu POLMAN S.A. zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji z dni 11 stycznia 2016 roku, podczas której Prezes Zarządu POLMAN S.A.- Pan Mariusz Nowak, nabył 20.000 szt. akcji Spółki POLMAN S.A. po cenie 0,22 pln/sztuka za łączną kwotę 4.400 PLN.

Łączna wartość transakcji nie przekroczyła kwoty 5000,00 EURO.

Transakcji kupna dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Przed transakcją zakupu Prezes Zarządu – Pan Mariusz Nowak posiadał 5 999 222 akcji co stanowiło 18,18% w łącznej ilości akcji Spółki oraz 9 749 222 głosów na WZA co stanowiło 20,31% w łącznej ilości głosów.Po transakcji zakupu Prezes Zarządu – Pan Mariusz Nowak posiada 6 019 222 akcji co stanowi 18,24% w łącznej ilości akcji Spółki oraz 9 769 222 głosów na WZA co stanowi 20,35% w łącznej ilości głosów.