Dotacje

DOTACJE UNIJNE W POLMAN S.A.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Skorzystaliśmy z następujących programów:
  • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” przeznaczone jest na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących współpracujące między sobą przedsiębiorstwa.
  • Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz chcą promować polską gospodarkę na rynkach zagranicznych.
  • Działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którym ma ono umożliwić dostęp do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. Działanie skoncentrowane jest na inwestycjach w przedsiębiorstwie oraz unowocześnieniu wyposażenia przedsiębiorstwa (zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania).
Korzystamy ze środków unijnych na rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz zwiększenie innowacyjności.
INNOWACYJNA_GOSPODARKA
Polman_Logo_excel (1)
UE+EFRR_L-kolor
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań