PO IG działanie 6.1

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz chcą promować polską gospodarkę na rynkach zagranicznych.

OGÓLNY OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wdrozenie profecjonalnego planu eksportu Spółki POLMAN S.A., który umozliwi sprzedaz naszych usług na rynkach międzynarodowych, co jest bezpośrednim celem Działania 6.1. W celu wprowadzenia usług na rynki zagraniczne, jak również pozyskania partnerów handlowych i odbiorców Spółka planuje przeprowadzenie kampanii marketingowych promujących markę i działalność firmy.
Oczekiwanym efektem projektu będzie mozliwość rozwoju eksportu Spółki POLMAN S.A. (nawiązanie kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami usług, zwiększenie rozpoznawalności marki POLMAN S.A. na rynku globalnym).
Informacje o projekcie:
sekretariat@polman.pl
+48 22 720 02 77

Fax:

+48 22 868 40 13
INNOWACYJNA_GOSPODARKA
Polman_Logo_excel (1)
UE+EFRR_L-kolor
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań