Hydrodynamika

POLMAN S.A. kompleksowo zajmuje się przedsięwzięciami w zakresie czyszczenia przemysłowego  z wykorzystaniem zaawansowanych technologii (hydrodynamika) wraz z pracami wspierającymi, dotyczącymi utrzymania sprawności przemysłowych instalacji technologicznych, bieżących i okresowych konserwacji instalacji oraz wszelkich, pozostałych prac remontowo-naprawczych.
Spółka realizuje zlecenia przedsiębiorstw z branży petrochemicznej, chemicznej, elektrociepłowniczej, spożywczej i papierniczej.

Naszymi klientami są m.in.:

 • PKN ORLEN S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • PGE S.A.
 • ENEA S.A.
 • KGHM S.A.
 • POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
 • INTERNATIONAL PAPER Polska Sp. z o.o.
 • StoraEnso Poland S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • i inni.

Obecnie głównym obszarem działalności spółki są szeroko rozumiane usługi dla przemysłu:

 • czyszczenie wysokociśnieniowe powierzchni i instalacji przemysłowych (hydrodynamika),
 • czyszczenie niskociśnieniowe instalacji przemysłowych (pigging),
 • chemiczne czyszczenie i trawienie instalacji przemysłowych,
 • odkurzanie i odpylanie obiektów przemysłowych (także w strefach zagrożonych wybuchem),
 • podciśnieniowy załadunek, transport i rozładunek wszelkich materiałów: sypkich, półpłynnych i płynnych,
 • czyszczenie i płukanie układów olejowych wraz z wymianą oleju,
 • hydrodynamiczne czyszczenie podgrzewaczy powietrza i spalin,
 • obsługa reaktorów katalitycznych, absorberów i bioreaktorów,
 • bezwykopowe naprawy rurociągów przemysłowych do 10 Bar,
 • inspekcja i diagnostyka instalacji przemysłowych ( TV i badania wiroprądowe),
 • kompleksowe remonty oraz serwis chłodni kominowych,
 • prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne instalacji przemysłowych z branży mechanicznej,
 • odbiór i utylizacja wytworzonych odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą usług Serwisu Przemysłowego!