CZYSZCZENIE CHEMICZNE

Dział czyszczenia chemicznego oferuje:

  • czyszczenie chemiczne instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, wodociągowych, wodnych, parowych, technologicznych, kanalizacyjnych, sprężonego powietrza, klimatyzacji itp.
  • czyszczenie chemiczne urządzeń wszelkiego typu: kotły, wymienniki, zasobniki, podgrzewacze, skraplacze chłodnicze, myjki butelkowe, osuszacze, sprężarki, zbiorniki, cysterny itp.
  • czyszczenie chemiczne instalacji i urządzeń olejowych, ropopochodnych, naftowych, tłuszczowych
  • analiza kamienia i wody
  • zabezpieczenia antykorozyjne
  • pasywacja i dezynfekcja nowych i modernizowanych urządzeń i instalacji.

Firma oferuje również sprzedaż preparatów do chemicznego usuwania kamienia kotłowego, wodnego, produktów korozji, produktów ropopochodnych, naftowych i innych osadów.

Usługi czyszczenia chemicznego wykonujemy z zastosowaniem najnowszych technologii. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym profesjonalną ocenę składu chemicznego struktury osadu, co pozwala na racjonalne przeprowadzenie procesu chemicznego oczyszczania.

Preparaty do chemicznego czyszczenia przebadane zostały przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaiu, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa z uzyskaniem Aprobaty Technicznej.

OFERUJEMY również CZYSZCZENIE CHEMICZNE, TRAWIENIE, PŁUKANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ:

  • grzewczych, parowych, chłodniczych, wodociągowych, olejowych, naftowych, sprężonego powietrza, klimatyzacji, itp.
  • kotłów, wymienników, skraplaczy, chłodnic, wyparek, zbiorników, zasobników, osuszaczy, sprężarek, cystern, autoklawów, myjek opakowań, wężownic, podgrzewaczy, itp.

CZYSZCZENIE CHEMICZNE MOŻEMY ZASTOSOWAĆ W URZĄDZENIACH I INSTALACJACH WYKONANYCH Z:

  • brązu, miedzi, mosiądzu, aluminium, grafitu, tworzyw sztucznych, stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań