CZYSZCZENIE OBROTOWYCH PODGRZEWACZY SPALIN I POWIETRZA

Hydrodynamiczne czyszczenie wypełnień obrotowych podgrzewaczy w technologii POLMAN polega na wysokociśnieniowym „przestrzeleniu” strugą wody wewnętrznych przestrzeni pomiędzy pakietami blach z dołu i od góry.

W technologii POLMAN stosujemy specjalistyczny zespół dyszowy dobierany indywidualnie do czyszczonych wypełnień. 

Korzyści wynikające z czyszczenia obrotowych podgrzewaczy powietrza/spalin w naszej technologii:

  • krótki czas realizacji LUVO 24 [h], a Regavo 30–50 [h],
  • brak konieczności wykonania kosztownych prac związanych z demontażem i ponownym montażem koszy grzewczych,
  • bezpieczeństwo prowadzenia prac dzięki ciągłemu monitorowaniu środowiska pracy za pomocą analizatorów wielogazowych,
  • do zasilania układu jezdnego stosujemy bezpieczne napięcie 24 [V],
  • bardzo duża dokładność pracy układu po zsynchronizowaniu jego parametrów - podczas czyszczenia nie ma możliwości pominięcia nawet 1 [cm2] czyszczonej powierzchni,
  • nie stosujemy żadnych środków chemicznych – brak negatywnego oddziaływania na środowisko i czyszczone blachy wypełnień.
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań