CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW PO PRODUKTACH ROPOPOCHODNYCH

W szczególności specjalizujemy się w czyszczeniu zbiorników po:

  • lekkich olejach opałowych,
  • ciężkich olejach opałowych,
  • mazucie,
  • frakcji C-3.

Korzyści zastosowania technologii Spółki POLMAN do czyszczenia zbiorników ropopochodnych:

  • dzięki zastosowaniu specjalistycznych agregatów pompowych z ATEXEM do pracy w strefie Ex znacząco skróciliśmy czas niezbędny na wykonanie usługi, co dla Inwestorów ma duże znaczenie ze względu na określone terminy przestojów technologicznych instalacji przemysłowych,
  • duże znaczenie dla Inwestorów ma fakt, iż mobilnymi układami pompowymi jesteśmy w stanie wykonać „resztkowanie” zbiornika, polegające na odpompowaniu na wskazany zbiornik stanów martwych, aż do pojawienia się frakcji ciężkich zawierających zanieczyszczenia. Ma to istotną wartość ze względu na ceny olejów opałowych,
  • na życzenie Inwestora wykonujemy filtrację oleju przy użyciu filtra zabudowanego na tłoczeniu agregatu pompowego,
  • czyszczenie zbiorników w końcowym etapie prac prowadzone jest z wykorzystaniem pomp wysokociśnieniowych o ciśnieniu do 300 MPa, co umożliwia usunięcie trwale przylegających zanieczyszczeń z dna, ścian i wężownic grzewczych,
  • wyczyszczenie zbiorników po w/w substancjach ropopochodnych w naszej technologii, umożliwia przeprowadzenie w nich badań UDT, a w szczególności RW oraz napraw z użyciem ognia otwartego,
  • posiadamy zatwierdzony program gospodarki odpadami powstałymi w wyniku świadczenia kompleksowych usług czyszczenia zbiorników, dzięki czemu kompleksowo zagospodarujemy odpad przekazując Inwestorowi stosowne dokumenty zgodnie z Ustawą o Odpadach z 27 kwietnia 2001 roku,

Na wykonane usługi w zakresie czyszczenia zbiorników po ciężkich olejach opałowych posiadamy stosowne referencje.

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań