DIAGNOSTYKA INSTALACJI

Diagnostyka wiroprądowa rurek w urządzeniach wymiany ciepła to nieniszcząca metoda badania prądami wirowymi, która polega na wprowadzeniu do rurki sondy, która indukuje w materiale rurki prądy, a z oddziaływania pola elektromagnetycznego tych prądów na sondę można ocenić stan rurek.

Badaniem wiroprądowym można wykryć bez demontażu rurek takie wady jak:

  • ubytki grubości ścianki na całej długości i obwodzie rurki powstale na skutek korozji, erozji, wżerów, otarć rurek o podpory, wytarć przez kulki gąbczaste itp.;
  • wady technologiczne i materiałowe;
  • wgięcia.

Dzięki przeprowadzonym bandaniom można wyeliminować rurki o ubytku grubości ścianki powyżej dopuszczalnej granicy, a przez to znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii bądź teź podjąć decyzję o częściowym lub całkowym przerurowaniu urządzenia. Efektem końcowym badania jest raport, gdzie na rysunku dna sitowego zaznaczone są różnymi kolorami rurki o różnym stopniu ubytku grubości ścianek. Daje to graficzny, łatwy do interpretacji obraz stanu technicznego urządzenia.

raport

Ponadto w raporcie podane są:

  • dokładna wartość liczbowa w procentach ubytku materiałowego ścianki badanej rurki;
  • lokalizacja wad względem den sitowych;
  • informacja czy wada jest po zewnętrznej czy po wewnętrznej stronie rurki.
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań