PODCIŚNIENIOWY ODBIÓR I TRANSPORT SUBSTANCJI STAŁYCH I CIEKŁYCH

POLMAN S.A.  oferuje usługi podciśnieniowego załadunku, transportu i rozładunku wszelkich materiałów: sypkich, płynnych i półpłynnych. Dysponujemy agregatami ssąco-tłoczącymi zbudowanymi na podwoziach samochodów ciężarowych o następujących parametrach:

 • pojemności zbiorników do 14.000 litrów;
 • podciśnieniu ssania - 0,95 bar (95% próżni);
 • przepływach powietrza do 8.000 m3/h - ssanie;
 • przepływach powietrza do 1.500 m3/h - tłoczenie;
 • wydajności załadunku do 15m3/h;
 • system filtrów zabezpieczających środowisko zewnętrzne;
 • ssanie/załadunek - tłuczenie/rozładunek materiałów za pomocą węży o średnicach do 150 mm;
 • rozładunek grawitacyjny za pomocą wysokiego podnoszenia zbiornika.

Stosując te agregaty można szybko, sprawnie i bezpiecznie usunąć/trransportować/rozładować duże ilości materiałów sypkich, płynnych i półpłynnych występujących we wszystkich gałęziach przemysłu. 

Przykłady zastosowań

 • usuwanie osadów, szlamów i cieczy ze wszelkiego rodzaju zbiorników, basenów, silosów, osadników, kanałów i rurociągów;
 • oczyszczanie i odkurzanie z popiołów konstrukcji kotłów, komór paleniskowych i elektrofiltrów, kanałów spalin, maszynowni oraz instalacji przemysłowych;
 • oczyszczanie instalacji odpopielania i nawęglania, zsypów, podajników i bunkrów węglowych;
 • wymiana złóż filtracyjnych;
 • usuwanie materiałów sypkich z kanałów transmicyjnych i konstrukcji taśmociągów;
 • usuwanie urobku po pracach hydrodynamicznych.
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań