USŁUGI HYDRODYNAMICZNE-WYSOKOCIŚNIENIOWE

Wysoki poziom zaawansowania technicznego metody hydrodynamicznej powoduje, że wypiera ona tradycyjne sposoby czyszczenia i cięcia. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu sterowanych komputerowo, wydajnych urządzeń o dużych mocach i ultrawysokim ciśnieniu roboczym (p.>1700 bar). Podstawą omawianej technologii jest dostarczanie wody do specjalnych dysz pod wysokim ciśnieniem. Wytworzony w ten sposób strumień roboczy staje się profesjonalizm narzędziem do precyzyjnego i wydajnego cięcia wszelkich materiałów oraz czyszczenia wielu rodzajów powierzchni.

A oto kilka wybranych korzyści, na które najczęściej zwracali uwagę specjaliści po zastosowaniu technologii hydrodynamicznej:

 • niewielka ilość pozostałości po czyszczeniu pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów,
 • technika całkowicie bezpyłowa minimalizująca zanieczyszczenie środowiska,
 • dokładne wypłukanie pozostałości soli i związków chemicznych z porów powierzchni pozwala skrócić czas oraz wyeliminować dodatkowe czynności jakie w innych technologiach są niezbędne do przygotowania powierzchni do dalszej obróbki,
 • nie ma ryzyka iskrzenia podczas czyszczenia powierzchni stalowych mających kontakt z substancjami palnymi dzięki czemu nie ma możliwości wybuchu,
 • podczas czyszczenia betonu usuwana jest tylko skorodowana, spękana i zniszczona warstwa, a oczyszczona powierzchnia wolna jest od luźnych ziaren, dzięki czemu osiągana jest wysoka przyczepność dla powłoki naprawczej, co w konsekwencji przyspiesza tempo realizacji prac i minimalizuje ich koszty,
 • po obróbce żelbetonu pozostaje czyste i nieuszkodzone zbrojenie, co pozwala na wyeliminowanie kosztów ewentualnych zniszczeń i napraw z jakimi spotykamy się w innych metodach (kucie, wiercenie),
 • nie pojawiają się dodatkowe uszkodzenia strukturalne związane z wibracjami, co daje gwarancje bezszkodowego wykonania praca w wielu przypadkach jest warunkiem na ich rozpoczęcie z powodu wymogów stawianych przez inspektorów nadzoru budowlanego,
 • metoda całkowicie bezpieczna dla instalacji wykonanych ze stali, metali kolorowych i tworzyw sztucznych.

Czyszczenie powierzchni stali do uzyskania:

 • klasy czystości od SA 3 (wg ISO 8501/1) oraz chropowatości powierzchni wg wskazań zleceniodawcy,
 • klasy czystości od WJ-1 do WJ-4 oraz S.C.-1 do S.C.-3 (wg SSPC – 12/NACE 5).

Usuwanie laminatów, gumy oraz wszelkich osadów z instalacji przemysłowych:

 • rurociągów
 • zbiorników
 • reaktorów
 • wymienników ciepła
 • aparatów wyparnych
 • chłodnic
 • skraplaczy
 • kotłów
 • kanalizacji przemysłowych i komunalnych

Usuwanie ciężkich osadów powstałych z produktów ropopochodnych, takich jak olej fluksowy, asfalt, asfalt modyfikowany, itp.

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań