USŁUGI NISKOCIŚNIENIOWE

Stosowana przez nas metoda polega na wykorzystaniu strumienia wody, powietrza lub medium ściernego do czyszczenia powierzchni różnego rodzaju. W krajach Unii Europejskiej, technologia czyszczenia hydrodynamicznego skutecznie wyparła tradycyjne metody czyszczenia suchym ścierniwem lub przy użyciu agresywnych środków chemicznych. Metoda ta doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni metalowych, kamiennych i betonowych. Torbo Wet Blasting to nowoczesna techniologia użycia mokrego ścierniwa, która spełnia wymogi nowych przepisów o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni (rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.12.2002r. Dz.U. Nr 237). Oferowane przez firmę POLMAN S.A. usługi wykorzystujące Torbo Wet Blasting z powodzeniem zastąpią tradycyjną metodę suchego piaskowania przy czyszczeniu powierzchni metalowych, kamiennych i betonowych. 

Torbo Wet Blasting zalety i możliwości:

  • metoda bezpyłowa
  • bezpieczna ze względu na brak napięć elektrostatycznych
  • zużycie ścierniwa zredukowane o 60%
  • niskie zużycie wody
  • brak kosztów składowania suchego ścierniwa
  • możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych powyżej 0oC
  • możliwość stosowania środków zabezpieczających i inhibitorów korozji
  • niski koszt eksploatacji
  • uniwersalność wykorzystania w każdym miejscu i do wszystkich powierzchni

Firma POLMAN S.A. dysponuje mobilnym i nowoczesnym sprzętem firm KAMAT i TORBO. Urządzenia te spełniają najwyższe normy europejskie i mogą pracować w strefach zagrożenia wybuchem oraz zakładach o ruchu ciągłym.

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań