Blog

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 roku

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 8/2021
Data: 2021-05-25 18:45:54
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 roku
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PLM_210525_ZWZ_Formularz

PLM_210525_ZWZ_Liczba_akcji

PLM_210525_ZWZ_Ogloszenie

PLM_210525_ZWZ_Uchwaly

PLM_210525_ZWZ_Zmiany_statutu