Blog

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 16 maja 2016 r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 6/2016
Data: 2016-04-20 09:07:37
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 16 maja 2016 r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 maja 2016 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej pod adresem: www.polman.pl

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Projekty_uchwalZWZA_POLMAN_2016_05_16

Ogloszenie_ZWZA_POLMAN_2016_05_16