Blog

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 05 maja 2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 05 maja 2017r.

Publikacja:

2017-04-07 09:47

Raport bieżący nr           9 / 2017

Data sporządzenia:        2017-04-07

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 05 maja 2017 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 19 kwietnia 2017 r. („Dzień Rejestracji – record date”)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20170505

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 02 maja 2017r.

formularze_dla_pelnomocnika_ZWZA_2017_05_05_201704071862327289

projekty_uchwalZWZA_POLMAN_2017_05_05_201704071862327289

ogloszenie_ZWZA_POLMAN_2017_05_05_201704071862327289