Blog

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 07 maja 2019r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 3/2019
Data: 2019-04-11 13:23:36
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 07 maja 2019r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07 maja 2019 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 21 kwietnia 2019 r. („Dzień Rejestracji – record date”)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem:

https://polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20190507

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na min. trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 02 maja 2019r.

formularze dla_pelnomocnika_ZWZA_2019_05_07

projekty_uchwalZWZA_POLMAN_2019_05_07

ogloszenie_ZWZA_POLMAN_2019_05_07