Blog

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 09 maja 2018r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 3/2018
Data: 2018-04-13 09:00:24
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 09 maja 2018r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 09 maja 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 23 kwietnia 2018 r. („Dzień Rejestracji – record date”)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze do głosowania przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20180509

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 04 maja 2018r.

ogloszenie_ZWZA_POLMAN_2018_05_09

projekty_uchwalZWZA_POLMAN_2018_05_09

formularze dla_pelnomocnika_ZWZA_2018_05_09

pelnomocnictwo_ZWZA_POLMAN_2018_05_09