Blog

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 10/2021
Data: 2021-06-21 19:35:06
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 w osobie Pana Włodzimierza Napiórkowskiego.

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie liczby osób w Radzie Nadzorczej kadencji 2019-2024 na pięć, przez co Rada Nadzorcza w pełnym składzie prezentuje się następująco:

– Jan Krynicki,

– OIaf Krynicki,

– Zbigniew Dobrowolski,

– Krystyna Nowak,

– Włodzimierz Napiórkowski.

Życiorys powołanej osoby zostanie przekazany niezwłocznie jako uzupełnienie raportu, po jego pozyskaniu przez Spółkę.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.