Blog

Powołanie składu Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2019-2024

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 6/2019
Data: 2019-05-07 20:49:18
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Powołanie składu Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2019-2024
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. informuje, że w dniu 07 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie §9 Statutu POLMAN S.A., powołało w skład Rady Nadzorczej wspólnej kadencji na lata 2019-2024 następujące osoby:

1. Jana Krynickiego – uchwała nr 10 WZA z dnia 07.05.2019r. (powołanie ponowne)

2. Olafa Krynickiego – uchwała nr 11 WZA z dnia 07.05.2019r. (powołanie ponowne)

3. Lidię Krawczyk – uchwała nr 12 WZA z dnia 07.05.2019r. (powołanie ponowne)

4. Teofila Nowaka – uchwała nr 13 WZA z dnia 07.05.2019r. (powołanie ponowne)

5. Zbigniewa Dobrowolskiego – uchwała nr 14 WZA z dnia 07.05.2019r. (powołanie ponowne)

6. Michała Krawczyka – uchwała nr 15 WZA z dnia 07.05.2019r.

Informacje o Członkach Rady Nadzorczej powołanych na ponowną, wspólną kadencję znajdują się na stronie www.polman.pl

Pan Michał Krawczyk został powołany w skład Rady Nadzorczej POLMAN S.A. na wspólną kadencję na lata 2019-2024.

Jest studentem Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z wyróżniającymi wynikami.

Posiada bogate doświadczenie teoretyczne w obszarze funkcjonowania i organizacji podmiotów publicznych w stopniu umożliwiającym sprawne wypełnianie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Michał Krawczyk nie prowadzi konkurencyjnej wobec Emitenta działalności gospodarczej oraz nie wykonuje innej działalności poza strukturami Emitenta, co pozwoli na aktywne uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej Emitenta.

Nie pełnił dotychczas funkcji w organach zarządzających i nadzorczych oraz aktualnie nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.

Pan Michał Krawczyk nie był karany i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym ani też w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.