Blog

Raport POLMAN S.A. za I kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 8/2016
Data: 2016-05-13 10:55:06
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2016r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

POLMAN_raport_1Q_2016_