Blog

Raport POLMAN S.A. za I kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 6/2017
Data: 2017-05-08 22:22:23
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2017r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2017 obejmujący okres od 01 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_IQ_2017_POLMAN