Blog

Raport POLMAN S.A. za I kwartał 2018 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 4/2018
Data: 2018-05-07 10:44:42
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2018r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 obejmujący okres od 01 stycznia do 31 marca 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_IQ_2018_POLMAN