Blog

Raport POLMAN S.A. za I kwartał 2019 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 4/2019
Data: 2019-05-06 10:52:39
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2019r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2019 obejmujący okres od 01 stycznia do 31 marca 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_IQ_2019_POLMAN