Blog

Raport POLMAN S.A. za I kwartał 2021 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 7/2021
Data: 2021-05-13 10:27:40
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2021 roku POLMAN S.A.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2021 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego, tj. niedochowania terminu publikacji raportu kwartalnego, wskazanego wcześniej

w harmonogramie z dnia 29 stycznia 2021 r. Niniejsze naruszenie obowiązku informacyjnego przez Spółkę wynikało z problemów technicznych, które spowodowały konieczność odzyskania dostępu do systemu EBI. Finalna wersja raportu okresowego była przygotowana w dniu wczorajszym.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_IQ_2021 _POLMAN AP_13.05(1)