Blog

Raport POLMAN S.A. za II kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 10/2016
Data: 2016-08-12 09:00:37
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2016r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 obejmujący okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

POLMAN_2Q_2016