Blog

Raport POLMAN S.A. za II kwartał 2020 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 8/2020
Data: 2020-08-13 09:50:59
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2020r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2020 obejmujący okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

raport_IIQ_2020_POLMAN