Blog

Raport POLMAN S.A. za II kwartał 2021 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 12/2021
Data: 2021-08-12 17:54:12
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2021 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_IIQ_2021 _POLMAN(2)