Blog

Raport POLMAN S.A. za III kwartał 2023 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 11/2023
Data: 10-11-2023 07:48:30
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2023 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT POLMAN III KWARTAŁ 2023